Mamalu Oe Ieovah

Jehovah You are holy

Ua ou fa’alogo ile alaga mai le lagi
Po’o se talili o vaitafe e tele
A ole alaga o viiga mai lou nofoali’i
Ole tagi ole fa’aeaina
Mai tagata ole lalolagi uma
Ua fai viiga ma fa’ailoa lou mamalu

CHORUS
Ma pepese
Mamalu, mamalu, mamalu Oe Ieovah
Mamalu, mamalu, mamalu Oe Ieovah
Toeaiina ma agelu o lo’o ifo
O e ua mavae eseina, ua vivi’i
Mamalu, mamalu, mamalu Oe Ieovah

Ua fa’alolo’u apa’au o Serafi
Ma’a pupula ua fepulafi
Le alaga ole manumalo
Ua iai i ou luga
Le nuanua ole feagaiga
Le foaapi ole siitiaga
Le leo o gagana ese’ese ua fa’alogoina

CHORUS
Ua pepese
Mamalu, mamalu, mamalu Oe Ieovah
Mamalu, mamalu, mamalu Oe Ieovah
Toeaiina ma agelu o lo’o ifo
O e ua mavae eseina, ua vivi’i
Mamalu, mamalu, mamalu Oe Ieovah
Toeaiina ma agelu o lo’o ifo
O e ua mavae eseina, ua vivi’i
Mamalu, mamalu, mamalu Oe Ieovah
Toeaiina ma agelu o lo’o ifo
O e ua mavae eseina, ua vivi’i
Mamalu, mamalu, mamalu Oe Ieovah

What are your thoughts...?