Manu o le vaveao

1
Manu o le vaveao
tausani i fuga la’au
A e ala usu ita
i le faiva o mafaufau
Talu o lo’u popole
ne’i te’i ua le taulau
taunu’u ai le upu:
Ua le au le ina’ilau

TALI
Aue, aue! Se’i fai mai sau upu
pe tua i ni mala, pe tua i manu
Sau funa la’u pele, sau ma sina ipu vai malu
se’i inu ane ai tama o le nu’u

2
Lo’u fiafia e
i le teine pe tua i ni a
Upu sa ta fai
O le au Amene i luga
A e popole lo’u loto
o na’o sau tupua i nana
Ne’i lilo utuma
a e aliali na o utumau

11 Replies to “Manu o le vaveao”

  1. i have to sing this for kilikiti, and it sounds mean as with the girls harmonizing it <3 but im not even samoan, im asian hahahaha!

  2. Oka oka lau honey lau honey Faasilisili ou te faatusa Ina i se….. O se pisupo sili poo se Masai keke mai fiti poo sina sapasui….. Sorry the dots are the words o forgot sorry my nana taught me the song but then I forgot the song it’s been 8 years.

  3. Thanks for making there lyrics available online.

    *ma le mau amene I luga. Verse 2 line 4.
    *ae atu lo’u loto. Verse 2 line 5.
    *verse 2 line 7 should be utumau and line 8 should be utuma.

  4. Correction for the second verse: Upu sa ta fai ma le mau amene I luga. Ae atu lo’u loto ona o sau tupua I nana. Nei lilo utumau ae aliali na’o utuma.

What are your thoughts...?