Masina

Love song about a girl asking her loved one for his love

Sau le po leai se malolo mafaufau ia oe le uo
Leai seisi na’o a’u ma o’u manatu, ua e ave lo’u fatu

La’u pele, ua na’o oe, sou alofa dear ea mo a’u
La’u pele, ua na’o oe, sou alofa dear ea mo a’u
Masina, la’u manamea, fia vaai i ou foliga
Masina, la’u manamea, fia vaai i ou foliga

Lagona le tino i lo’u naunau ia oe lo’u au, se ta fa’amau
Avea a’u se tasi e susulu iai sou mana’oga, ofo atu lo’u ola

La’u pele, o oe lena, ua ou filifilia
La’u pele, o oe lena, ua ou filifilia
Masina, la’u manamea, fia vaai i ou foliga
Masina, la’u manamea, fia vaai i ou foliga

What are your thoughts...?