Miti i Ou Foliga

Miti means dream… In this love song, he’s just dreaming about her.

Miti. Miti i ou foliga

Pe a na mafai
o na ‘ou tagoina

Afai e te alofa, Dear ea, ia te a’u
Tali mai pea, po’o o ta ita ua tafea

Pele
Pele ala mai
O ta ita nei
ua moe vaivai

Afai e te alofa, Dear ea, ia te a’u
Tali mai pea, po’o o ta ita ua tafea

Fo’i
Fo’i mai ia ita
Faigata le alofa
Ua tu’u na’o ita

Afai e te alofa, Dear ea, ia te a’u
Tali mai pea, po’o o ta ita ua tafea

(Instrumental)

Maligi
Maligi loimata e
Ta fia tepa tasi
i ou foliga matalasi

Afai e te alofa, Dear ea, ia te a’u
Tali mai pea, po’o o ta ita ua tafea

Maligi
Maligi loimata e
Ta fia tepa tasi
i ou foliga matalasi

Ta fia tepa tasi
i ou foliga matalasi

2 Replies to “Miti i Ou Foliga”

    1. Talofa lava Mari. Miti i ou foliga means, “seeing her/his face in your dream”. Miti means dream. i ou means your, and face means foliga. Hope that will help you. Fa’afetai! Fuatino

What are your thoughts...?