O Samoa

O Samoa,nai ou paia ma ou faiga Samoa,
e faigata,
o ou paia o le a lulu faatini o tausala,
o le a le oo ai sau tala Samoa i ou paia e faigata,
nei sala le gagana, le tele o suiga,
o lau aganuu ia tautuana,
loto maualalo loto faamagalo,
faatamalii ma le faaaloalo .

O Samoa le foe e faaee i le tau,
taulai le vaai mo aso a sau,
mo so ta ai ia faavae mau,
loto nuu tutumau,
O Samoa,
O Samoa

Tumua ma Pule i salafai,
o Oe lava e te uu ma e sapai,
tualai e opogi ma taumafai,
lou lumanai lava le pogai,
O Samoa O Samoa
.

O Samoa,
o le fautuaga ia tautuana Samoa,
Au mea Sina,
Le Tautai poto,
e le aoaia e laupua tamafaiga,
Ia tuutuu atu i le loloto Samoa lau utaga ia teu loto,
lota Malo ua ta saoloto,
Samoa e le La nei goto,
o lou tofi mai anamua,
o le sami ma ou laufanua

=====
Lyrics submitted by: Tapu Matamua Vaea Ulaula

One Reply to “O Samoa”

  1. Brother my advice to you is to keep up the talents that God give you and its also our beloved dad Matamua who passed away 1 year ago and a month now is his gifts too from God that you had continue the same talents he have from God, just keep it up bro…Love you bro your youngest sis TOTO…

What are your thoughts...?