Oso Ae Le La

A beautifully poetic and pensive song about death, duty and rebirth.

Oso ae le la, ua ou fiafia

Manatua le oti ou te talia
O fugala’au ua teuteu ina
Saunia le valaau ia e taliaina

Ua leai se tuinanau
Matala le tuugamau
Lou tiute ia logomai
Ia ou sao atu ai

A fai ua e o’u le lagona
ta’u atu ai ua ou le alofa

Ua ou lagona ua tiga
Tago faatasi puapuaga
E le nao ita ua agasala
Pe e te so’ona moe ae le ala

Ua leai se tuinanau
Matala le tu’ugamau
Lou tiute ia logomai
ia ou sao atu ai

A fai ua e o’u le lagona
ta’u atu ai ua ou le alofa.

Ua leai se tuinanau
Matala le tuugamau
Lou tiute ia logomai
Ia ou sao atu ai

A fai ua e ou le lagona
tau atu ai ua ou le alofa.

6 Replies to “Oso Ae Le La”

 1. luv tiz song, one of my fav samoa love song of al time, its was written n performed by tiamaa, but 5star version is as good as the original luv it.

 2. This song is sooooo deep and meaningful, translating it would take so much out of it … I’ll try, though, to give u an idea of what it means …

  Oso ae le la, ua ou fiafia
  Manatua le oti ou te talia
  O fugala’au ua teuteu ina
  Saunia le valaau ia e taliaina

  This talks about the sun rising, bringing joy… and keeping in mind that I have accepted the reality / inevitability of death… then it talks about flowers that adorn, and how we should be prepared to accept the call (of Heaven)…

  Ua leai se tuinanau
  Matala le tuugamau
  Lou tiute ia logomai
  Ia ou sao atu ai

  … we have no further desires (or longing for something)… the grave opens, my duty is made known to me, may I pass through to (accomplish) it

  A fai ua e o’u le lagona
  ta’u atu ai ua ou le alofa

  …if I dont hear (answer) the call / my duty … it shows that I have no love…

  Ua ou lagona ua tiga
  Tago faatasi puapuaga
  E le nao ita ua agasala
  Pe e te so’ona moe ae le ala

  …i feel the pain together with my trials … it’s not only I who has sinnned… why do you sleep when you should wake up …

  Something like that 🙂

What are your thoughts...?