Le Tala Ole

This lady is genuinely proud of her man and how well he takes care of her.

Ou te le tala ole
e silisili tama o le lole
e alaala po fai sau sofesofe
ma tunu faavave sau kofe
aua lou moa ne’i molemole
tamo’e faavave ma le ofe
e seu mai sega tala ma se safole
e tali ai o lo’u popole

Tali: tago maia fusi atu a’u
ma faamafanafana lo’u fatu
na ou tago atu lea opo mai oe
ma po po faamoemoe

afai ta te nonofo
tuu lou ataata solo
ina nei masalosalovale lo’u loto
o le oe ma faatotolo
tuu lou ata tama
o tamaiti ula leaga
ina nei ou mau alu atu se malaga
ae soli mai o’u tofaga

Tali: tago maia fusi atu a’u
ma faamafanafana lo’u fatu
na ou tago atu lea opo mai oe
ma po po faamoemoe

4 Replies to “Le Tala Ole”

  1. ua le iloa? but can I get the English translation, faa plz? hehehe ua fiu kau su’e le English translation.

 1. Second verse is probably the man talking… and if you read it, it says

  Afai ta te nonofo, tuu lou ataata solo
  ina ne’i masalosalo vale lo’u loto
  “POLE” oe ma fa’atotolo

  (sounds like a jealous and controlling boyfriend)

  not sure “ōle” is right, in that verse… it should be “pole” as in kapale, kapole…

 2. I am not fooling
  Claiming the boys of the lole
  How great they are they wake up early
  And get your coffee ready
  So you may not be fainting
  They quickly take to fishing
  To catch some lingcods and a whale
  To satify your worries

  Reach out and hug me now
  And comfort my heart
  And I’ll reach out and cherish you
  And patted you to rest

  If we do get marry
  Stop with your chicky giggling
  Lest it makes my heart suspiscious
  pummell you and make you are cripple
  Ceased from flirting with young men
  They’re kids with bad intention
  Lest I come being overracted
  And defile your dwelling

What are your thoughts...?