Pe a faia le valaauga

A praise and worship song about the rapture (final calling to heaven on Judgement Day)

Pe a ili mai le pu, ile aso fa’amasino
Pe a tafa mai o ata ole gataaga
Pe a aofia fa’atasi e ua sao i le manuia
Ile valaauga ile nu’u i lug’a

Chorus
Pe a faia le vala’auga
Pe a faia le vala’auga i lug’a
Pe a faia le vala’auga ile nu’u i lug’a
Oute iai le vala’auga i lug’a

Pe a toe laulau tutu o e na oti o ia Iesu
Ma vaai atu ile pupula o lona toe tu
Pe a aofia fa’atasi lana au filifilia
Ile vala’auga ile nu’u i luga
Pe a faia le vala’auga
Pe a faia le vala’auga i lug’a

Galulue pea mo le Ali’i, se’ia goto ole la
Ia tautalagia pea lona alofa mai
Pe a i’u mea uma, ma tatou galuega
Ona fai ai lea ole valaauga i luga

Chorus
Pe a faia le vala’auga
Pe a faia le vala’auga i lug’a
Pe a faia le vala’auga ile nu’u i lug’a
Oute iai le vala’auga i lug’a
Oute iai le vala’auga i lug’a
Oute iai le vala’auga i lug’a

4 Replies to “Pe a faia le valaauga”

What are your thoughts...?