Pei o le ua e susu ai

Praise and worship song

(Pese 115)

Pei o le ua e susu ai
Le lalolagi nei,
E ola ai ma tutupu ai
O mea totoina ai.

Le Atua e, ia faapena
O matou loto nei
To mai le ua aoga
O lou agaga sa

Ia tupu ai le fua lelei
Ua luluina mai.
Ia fua mai ai ia tai selau
O fua e aoga ai

=====
Lyrics submitted by Justin Tufono

2 Replies to “Pei o le ua e susu ai”

What are your thoughts...?