Pule aoao le Atua

This clip features Fafo Aulalo, founding member of legendary Samoan band, Tiama’a, performing his classic song of joyful praise and absolute faith in our God, who rules all.

E le matalasi, o lenei olaga
Na o le Atua lava
E to’atasi le foafoaga
Fa’aopo i le vao
u’a i le palapala
A’o lona alofa
ua e laei i mea uma lava

{ CHORUS }

Ona o’o mai lea o le oti
I le le fa’autauta,
Pulea e le Atua i mea uma

Maufaufau mai ia oe
o ana meaalofa
Pule oe i lau
lava faamasinoga
Ia e usita’i i le Atua
i lau fa’aiuga
Le ulua’i tagata
na sese i le fa’amaualuga

Ona o’o mai lea o le oti
I le le fa’autauta,
Pulea e le Atua o mea uma

Fai ma mao’i o nisi
I le fia tagata
Fia poto manatu
fia sili ua na o ia lava
Le malosi e pei ona vaaia
i le tupulaga
Lo ta saolotoga
nei malemo i le tai o vasa

Ona o’o mai lea o le oti
I le le fa’autauta,
Pulea e le Atua i mea uma

=======
* please make corrections below

33 Replies to “Pule aoao le Atua”

  1. tru dat it is old but I still like it, I always sing this at home there are alot of times I sing it at church well auloku!!!

 1. E LE MATALASI
  O LENEI OLAGA
  E NA O LE ATUA LAVA
  E TOATASI O LE FOAFOAGA
  FA’ATO’A O LE VAO
  TUA I LE PALAPALA
  A’O LONA ALOFA
  UA LAEI I MEA UMA LAVA

  ONA O’O MAI LEA O LE OTI
  I LE LE FA’AUTAUTA
  PULEA E LE ATUA O MEA UMA

  MAFAUFAU NEI IA OE
  LANA MEAALOFA
  PULE OE I LAU
  LAVA FA’AMASINOGA
  IA USITAI I LE ATUA
  I LANA FA’AIUGA
  LE ULUAI TAGATA
  NA SESE I LE FA’AMAUALUGA

  FAI MA MAO’I O NISI
  I LE FIA TAGATA
  FIA POTO MANATU
  FIA SILI UA NA O IA LAVA
  LE MALOSI E PEI ONA VAAIA
  I LE TUPULAGA
  LO TA SAOLOTOGA
  NEI MALEMO I LE TAI O VASA

  ONA OO MAI LEA O LE OTI
  I LE LE FA’AUTAUTA
  PULEA E LE ATUA MEA UMA

 2. Thank you for making this website. This song,”pule aoao le atua” is hands down my favorite samoan song. I appreciate you guys making this website because I am one of the thousands of samoans that doesn’t speak samoan good. I can understand some, and speak some, but not good. It really makes me feel good to know we have a strong community out there cares to keep all of us samoans that don’t speak samoan lelei, on top. Love this site.
  Sincerely,
  June dog from san diego

  1. thank you so much
   ahahahahah you like samoa we love you too
   ahahahahahahahahahahahahahaha
   god bless
   I can understanding some and speak some butnot good.it really makes me feel good song to sing

 3. beautiful song!! heya check out youtube.com re: fafo sing/played this song at someone’s funeral…amazing guitarist…a profound musician!! Y’ALL MUST SEE IT. malo lava

 4. hi you are so good at sing the song
  because if you want me to sing the song
  thank you so much
  ahahahahaha I lkie the song
  god bless
  Is it possible to have

What are your thoughts...?