Release me (Tatala mai a’u)

Samoan and English version of the song Please Release me

Faamolemole tatala mai a’u
Ua leai ma se alofa oute toe avatu
O la maua mafutaga ose agasala
Tu’u mai a’u se’i o’u folau atu i lenei vasa

Ua ou le toe mana’omia oe dear
Auā o le ua iai lea ua ou filifilia
O la maua tautoga e le tatalaina ile oti
Ae toe mafuta ile lagi o lo’o iai le nu’u moni

Please release e let me go
For I don’t love you anymore
To live our life would be a sin
So release me and let me love again

And I have found a new love dear
And I will always want her near
Her lips are warm while yours are cold
Release me my darling let me go
So release me my darling let me go

What are your thoughts...?