Sa ou galue i se faatoaga

(This version is by an unknown artist, but Le Vision Band has their own version)

Sa ‘ou galue i se fa’atoaga tele lava
Ma ‘ou totoina ai se fatu la’au
Mana’oga ‘o lou nei loto,
‘Ia aoga ‘i se aso a sau

‘Ua tino mai nei a’u galuega ‘uma
‘Ae ‘ou te le iloa sona taunu’uga
‘Oi, ‘aue! lo’u pologa,
‘a nei ‘a fa’atafuna

‘Ua o’o mai nei aso filemu
‘Ua sautualasi mea uma ‘i le vaai
‘Ua o’o mai ai se lagona
‘Ua faia’ina mua ‘i le na mulimai

‘A ‘o se tautai poto se’i ona fuatia
Le tai ‘o le papa’u ma lona loloto
‘Oi aue! o penina,
ua natia ai lo’u afutoto

La’au e o le fa’ato’aga, ua fepulafi mai,
Aue! lo’u nei fatu ‘o fea ‘ea ‘o i ai?
Na ‘ou toto ma lo’u faamaoni,
‘Ina ‘ia fua mai

‘Ou te tata logo pei o la Masefau
Faia’oga fai se faatatau
Le gagana ‘i mou atu
Manaoga ne’i le taulau
Toe liuliu ‘o se tofa mamao
‘O nei lava ‘e tapena ai taeao
‘O upu ‘o le atunuu,
‘ua fa’afagogo tagiao

Faia’oga se’i tula’i mai,
se’i talisapai
‘O le va’atele ‘o le a si’i ‘i tai
Le lupemua ua faailo mai
Le Atua na te tautai.


Submitted by Tai

4 Replies to “Sa ou galue i se faatoaga”

What are your thoughts...?