Ala mai

A call to get ready for the time of our Lord is near.

VERSE 1
Ala mai ma e, ofu lou malosi
E matanofie male fa’amaoni
Lulu le efuefu male palapala
saunia ua lata le siitiaga

CHORUS
ua ifo o le la i mauga ua latalata mai
o le iuga uso e, liliu mai ai i le Atua
se manu o ai lou avanoa

VERSE 2
O ai ea e talitonu i lenei upu
ua avea o ia e pei ose tatupu
a e vaai iai e vave ona toe
musu le alaga i luga ole satauro ua taunuu


submitted by Kilifi