Samoa E, Lo’u Atunu’u Pele

Song about Samoan pride

Samoa e, oute alofa tele ia te oe
O au aganuu ua lauiloa ai oe
O au amio fa’afiafia ma le tausa’afia
O mea tonu na, e mana’omia

CHORUS
Samoa e, lo’u atunu’u pele
E mitamita ai lo’u agaga ia te oe
O lo’u atunu’u na tofia mai luga
Ia ta galulue ma toe ofo atu mo ia

Samoa ua ‘aina ou motu e sefulu
Fa’asolo mai Savai’i e o’o mai ia Aunu’u
E tasi lau gagana ma lau agaifanua
A’o nei papalagi ua o mai ma vaelua

CHORUS
Samoa e, lo’u atunu’u pele
E mitamita ai lo’u agaga ia te oe
O lo’u atunu’u na tofia mai luga
Ia ta galulue ma toe ofo atu mo ia
(music break)
(repeat chorus twice)

What are your thoughts...?