Sapapali’i

Anthem for the village of Sapapali’i

Oute pese nei ma faamatala

Lo’u nu’u pele i lo’u agaga
O oe o le penina oute tiu ai i lenei vasa
Pele tasi oe i Salafai
Lo’u igoa oute mimita ai
Ua pele tasi oe Sapapalii i le loto e.

Susu mai usoali’i Sa-Malietoa
I le matua ia mago ua siufanua
Susu mai to’o a le aualuma
Susu le susuga Malietoa
O oe o le tupu na fa’alogo iai Samoa

A’e e fia loaina o se tala
Tala moni i lo’u afioaga
O lo’u taeao ua lauiloa ia Samoana
Ia mua’i muamua mai nei afea ai le tala lelei
Sapi ai taua Samoa I le fa’atuatua

Matagiu feagai ma le ata
Le taeao lena a malietoa
Ua le toe tau ini lima ma ni fana
A ua tau i le taua faaleagaga
Sapapalii e le galo oe i lou agaga

Ou te fa’afetai tele I matai
Ma latou o lo’o tula’i mai
Malo loto toa I tiute ua outou fai
Taumafai ai ni fuafuaga faalelei ai o tupulaga
Aua o le sini lava lea o lo ta olaga

Susu mai usoali’i Sa-Malietoa
I le matua ia mago ua siufanua
Susu mai to’o a le aualuma
Susu le susuga Malietoa
O oe o le tupu na fa’alogo iai Samoa

Matagiu feagai ma le ata
Le taeao lena a Malietoa
Ua le toe tau ini lima ma ni fana
A ua tau i le taua faaleagaga
Sapapali’i e le galo oe i lou agaga

One Reply to “Sapapali’i”

What are your thoughts...?