Sogi mai

She’s gone, he can’t get any sleep, can’t forget this love that suddenly ended…

Sau ia la’u pele le manamea
Se’i fai sa’o upu ona e alu lea
Le maua o se moe i le po atoa
Po o miti ea sa faia le mautinoa

Alu aso ae toe sau foi aso
Ou lagona la ua le mafai ona galo
Le mafutaga ua fa’amutaina
O le fa’apogai lava o si o’u aiga

Sogi maia oe funa le manamea
Pa’i tasi mai i lo’u lima ua lava lea
Tasi lava o se upu ou te fia ta’u atu
E lava i fofo lea mo a’u

Agi malu le savili i le afiafi
E le galo mea sa ta masani ai
A talatalanoa suga na o lo’u tali
A o loimata o le fa’alata ua aliali

Ae tofaina suga la’u pele
Ae iai ni o’u sese ia tu’uese
Fa’agalogalo mea o lenei lalolagi
Ou faasaga lava mo le nofo masiasi

Sogi maia oe suga le manamea
Pa’i tasi mai i lo’u lima ua lava lea
Tasi lava o se upu ou te fia ta’u atu
E lava i fofo lea mo a’u

Sogi maia oe suga le manamea
Pa’i tasi mai i lo’u lima ua lava lea
Tasi lava o se upu ou te fia ta’u atu
E lava i fofo lea mo a’u


Toala Eteru & Faletafaoga Eteru (Eteru Aiga), submitted by Maosi

One Reply to “Sogi mai”

What are your thoughts...?