Suafa’i

A song reminiscent of the old days longing for suafa’i(sweet banana soup) and other traditional foods from days of old

Nofonofo ita i Vailoa tai
O loimatae ua maligiligi mai
Si a’u fanau e po’o fea o iai
Po’o ai se tagata a sa’oloto ai

CHORUS
Ta fia ai ise vaisalo
Ta fia inu ise suafa’i
O le fafine lea ua fesolasolata’i
Ua vaai ua ou tino ma’i

Faafesiligia ita e tagata
Ua e ma’i to’atasi, fea lau avā
Ae ou tali fiu atu i tagata
Ole fafafine la e alu fail au fala

CHORUS
Ta fia ai ise vaisalo
Ta fia inu ise suafa’i
O le fafine lea ua fesolasolata’i
Ua vaai ua ou tino ma’i

Lau ole fiso e soia e te tagi
A i’u lo’u ola alu i lou tinā
Momoli o’u alofa i lo’u aiga
Ua malie lo’u loto i au tausigā

CHORUS
Ta fia ai ise vaisalo
Ta fia inu ise suafa’i
O le fafine lea ua fesolasolata’i
Ua vaai ua ou tino ma’i

What are your thoughts...?