Fa’ato’esega

Asking Forgiveness Oute pese atu nei ma ou fa’ato’ese I so’u sesē i lo’u tinā ua tele I lo’u lē usita’i ma fe’alofa’i Mama ea ua malo le onosa’i Mama ea ua malo le onosa’i E manatua i aso a o ou ititi E milimili sapasapai ma si’isi’i E le mafai ona ta’oto pe fai se...

Pele Moana

Guy expressing his love for his darling Moana and asking for her forgiveness for any wrongs he may have done. https://www.youtube.com/watch?v=Ei_TmhpgaG8 Lou fa’avalea, sa faia ta upu manamea Ua na’o loimata sa ou su’eina ai so’u fiafiaga Lo’u fatu ua ta’e, ua ou...

Aso Leaga

Love song:man’s love for a woman who has cheated on him E ui ina tiga, ole nei mea ua e fai ae oute onosa’i pea male loto taumafai Chorus E tiga le tele o tala a tagata E le’i mafai talu lo’u alofa Na’o le Atua nate silafia mea uma Ae alu ia oe toe aso leaga Ua seu ma...

Talala

Talala ta talalala Talala ta talalala Talalala Talalala Talalalalala Le itumalo, talofa Sa fa'apea mo'omo'oga E i'u si o'u ola mo lenei a'oaoga Ne'i e fa'apea ua o'u sola po'o ua i ai se poga mo sue i pologa E le fia maua se sa'olotoga Talala ta talalala Talala ta...

A life with you

One of the very first hits from muso brothers Nainz and Viiz Tupa'i - Adeaze. I am sorry for the way that I've been treating you You've been so good to me and I have been so cruel to you I know I'm not the person you expected me to be My baby I still care for you Baby...