Samoan version of OH HOLY NIGHT Le po pa'ia na iloa le pupula o le la na fanau ai Iesu Sa agasala le lalolagi uma ua fa'aolaina e Iesu Le fa'amoemoe lea o le olioli Ua maua ai lo tatou taeao fou TALI Ifo atu ia Fa'alogo i agelu Le po pa'ia na fanau ai o Iesu Le po, le...