Wearing the hisbiscus representing Samoa with pride. Lo'u sei e, lo'u pale auro e O le ma'ataua, sa fa'alilo e O le upu ua tonu i lo'u loto e O le uo moni, e le galo e { CHORUS } Sau ia, sau ia, lo'u fiafia e O oe o la'u aumeamamae O le fa'amoemoe e le uma Se'iloga ua...