Po Lelei, Filemu (Silent Night)

We've got several Samoan versions of Silent Night (same song, translated differently). Here are two of the most popular versions.  Version 1 - From the hymn book of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints: Po filemu, po pa‘ia. Filemu; susulu,i le pepe pa‘ia...

Le Po Pa’ia (Oh Holy Night)

Samoan version of OH HOLY NIGHT Le po pa'ia na iloa ai le pupula o le po le na, na fanau ai Iesu Sa agasala le lalolagi uma ua fa'aolaina e Iesu Le fa'amoemoe lea o le olioli Ua maua ai lo tatou taeao fou [Tali] Ifo atu ia Fa'alogo i agelu Le po pa'ia na fanau ai o...