Po Lelei, Filemu (Silent Night)

Po lelei, filemu Ia tatou fa'amanu Sa iloa ai le fetu Mo Maria ma Iesu Moe lelei ia Oe Moe lelei ia Oe Ia vi'ia le Ali'i Ua fanau le Mesia O leoleo sa ofo ai I agelu sa pepese mai Ua fanau le Ali'i Ua fanau le Ali'i Fa'afetai, fa'afetai Ia Iesu e ola ai Fai vi'iga ma...

Le Po Pa’ia (Oh Holy Night)

Samoan version of OH HOLY NIGHT Le po pa'ia na iloa le pupula o le la na fanau ai Iesu Sa agasala le lalolagi uma ua fa'aolaina e Iesu Le fa'amoemoe lea o le olioli Ua maua ai lo tatou taeao fou TALI Ifo atu ia Fa'alogo i agelu Le po pa'ia na fanau ai o Iesu Le po, le...