Se'i va'aia le kupulaga lale ua fai mai fika faalelea mai i le musika Sau i luga o le ea faalekeakea mikimiki pupu le fagu sea A o se kaulasea poo se fomai pasi sei siaki aku kama po ua mama'i Afai o seki ku'u mai se'i avaku se pusa masi fai ai saga mea kausami Inu...