Beautiful, classic song about a guy asking a girl to elope with him Faauli mai o mauga pei a faapua o ni timuga O loto le tutusa ua alai ona le maua se iuga O ai e le boy ua na opo ese ina Dear oe Mana'o i ai le loto a e vaivai lona tino e Sau, sau ia ta o, ta evaeva...