This is a pese vi'i, or song of celebration/praise, for the district of Falealili in Upolu, Samoa. Get a full English translation and explanation at One Samoana.  https://www.youtube.com/watch?v=bsadfqusaMA Falealili uma i o ma o ta fia faalogologo i sou leo Ua a’ave...