Mavaega a Tavita ma Ionatana

This song expresses the emotion of David's heartbreaking farewell to his dear friend Jonathan (in the Old Testament). Le mavaega e, Tavita ma Ionatana Aue, loto e, ua nuti momo i`a Ua fa'apena oe le maname`a Oi talofa o le a ta te-te`a Lo'u fatu ua ta'e Vaivai ai le...

Malaga e Leai

This is a song about moving on. Teu loa la'u ato o la'u malaga Fa'atofa ma savalivali i le ala Po'o fea a alu i ai e le'i iloa lava E le'i faia fo'i se fuafuaga Le savili ua mal`u mai lana agi Ae ou tu ma vavaai i se matamatagi Po o le to'elau ea po'o le la'i E ave ai...