Bring on the high tide. Sua maia le tai e Sua maia le tai e Le faiga figota Le faiga alili e Fai mai le lo'omatua e fia 'ai se faisua e tausi ai o lona soifua (X2) Ua uma ona ou fai atu E aua le tufia o le popo e pa'u po E ui ina lololo ma suamalie o le popo a Satani...