Fa’ato’esega

Asking Forgiveness Oute pese atu nei ma ou fa’ato’ese I so’u sesē i lo’u tinā ua tele I lo’u lē usita’i ma fe’alofa’i Mama ea ua malo le onosa’i Mama ea ua malo le onosa’i E manatua i aso a o ou ititi E milimili sapasapai ma si’isi’i E le mafai ona ta’oto pe fai se...

Pele Moana

Guy expressing his love for his darling Moana and asking for her forgiveness for any wrongs he may have done. https://www.youtube.com/watch?v=Ei_TmhpgaG8 Lou fa’avalea, sa faia ta upu manamea Ua na’o loimata sa ou su’eina ai so’u fiafiaga Lo’u fatu ua ta’e, ua ou...

Aso Leaga

Love song:man’s love for a woman who has cheated on him E ui ina tiga, ole nei mea ua e fai ae oute onosa’i pea male loto taumafai Chorus E tiga le tele o tala a tagata E le’i mafai talu lo’u alofa Na’o le Atua nate silafia mea uma Ae alu ia oe toe aso leaga Ua seu ma...

Le Atua e

Asking the Lord for forgiveness Le Atua e Le Atua e Se'i talia mai o la'u olega O a'u o se tagata agasala ma leaga i ou luma Chorus Ua ou iloa Ua na'o oe le Faaola e mapu ai O puapuaga ma faigata o lenei olaga Le Atua faamalosi mai I lou agaga ua tauvaivai Aapa mai ma...

Lou Tama e

This song describes a joyful vision where God the Father appears before you, blessing you with His abundant love. Ua vavala malie mai lo'u mafaufau I uiga o nei mea uma e le tumau Lo'u tama lou tula'i mai Ua ou masani ai Ua molimauina e la'u nei vaai Liu lou to'asa i...