Lou Tama e

This song describes a joyful vision where God the Father appears before you, blessing you with His abundant love. Ua vavala malie mai lo'u mafaufau I uiga o nei mea uma e le tumau Lo'u tama lou tula'i mai Ua ou masani ai Ua molimauina e la'u nei vaai Liu lou to'asa i...

Ou Te Malosi Pea

Pe solo mai i mauga luluina mea uma u tetele le gogolo o le sami ou te le fefe o tautai oe lo'u Atua le pule i le ea le sami le fanua Pe solo mai i mauga luluina mea uma u tetele le gogolo o le sami ou te le fefe o tautai oe lo'u Atua le pule i le ea le sami le fanua...

E pa’ia

This is a praise and worship song based on King Nebuchadnezzar’s dream about the new kingdom of God. Na ou moe miti i le a'ai lea i le lagi i lona pupula ma lona matagofie Ulu atu i ona loto a ma ona ala o agelu ua pepese fiafia ma 'osana Ona ta'ita'i lea o a'u i lona...

Pule aoao le Atua

E le matalasi, o lenei olaga Na o le Atua lava E to'atasi le foafoaga Fa'aopo i le vao u'a i le palapala A'o lona alofa ua e laei i mea uma lava { CHORUS } Ona o'o mai lea o le oti I le le fa'autauta, Pulea e le Atua i mea uma Maufaufau mai ia oe o ana meaalofa Pule...