Tausani mai manu e Tausani mai manu e Le alofa e i ulu, o la'au e Ua i luga o mauga Fa'aifo i le vanu e Ua i luga o tumutumu e Ua tafea le uto a taufau e Ua sola le fa'asamoa Faiaoga e, u'u mau e { CHORUS } Ia la la la la la Ia la la la la la I le feleni e sau ia ta o...