This is a praise and worship song based on King Nebuchadnezzar’s dream about the new kingdom of God. Na ou moe miti i le a'ai lea i le lagi i lona pupula ma lona matagofie Ulu atu i ona loto a ma ona ala o agelu ua pepese fiafia ma 'osana Ona ta'ita'i lea o a'u i lona...