Vi’i o Mamona (Se Igoa a Tauemua)

Se igoa a tauemua Mamona poo le a pei se fetuao pupula mai luga E te le maua a sona tupuga, aua e faigata e le pule i ai se tupu ao luga TALI E si ou alofa, e i ai le taumafai Tala'i itua lava ia o mai Muamua o Amerika sa fa'a'alia i ai Ia Iosefa Samita Fa'afetai...

Po Lelei, Filemu (Silent Night)

We've got several Samoan versions of Silent Night (same song, translated differently). Here are two of the most popular versions.  Version 1 - From the hymn book of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints: Po filemu, po pa‘ia. Filemu; susulu,i le pepe pa‘ia...

Mamani Oku Faka’ofa

MAMANI ‘OKU FAKA’OFA HONO TALANOA ‘E HE FOLOFOLA HE FONONGALOA KI HE MALA'IA MOLE ‘A E LELEI LAU HOTAU FA’A LOTU PEA MO E ‘AVE’AVE KA KO SISU NA’E FAKALAVE KI HE HIA NA’E PAU KI HE MATE TAU ATU ‘A E FAKAMALO KI HE ‘OFA ‘A E ‘OTUA ‘ONE HIFO KI FONUALOTO KO IA HOTAU...

Ua fa’afetai

A song usually sung after a gathering or function giving thanks to the hosts Ua fa'afetai Ua fa'afetai Ua malie mata e va'ai Ua tasi lava oe Ua tasi lava oe I lo'u nei fa'amoemoe