Vi’i o Mamona (Se Igoa a Tauemua)

Se igoa a tauemua Mamona poo le a pei se fetuao pupula mai luga E te le maua a sona tupuga, aua e faigata e le pule i ai se tupu ao luga TALI E si ou alofa, e i ai le taumafai Tala'i itua lava ia o mai Muamua o Amerika sa fa'a'alia i ai Ia Iosefa Samita Fa'afetai...

Po Lelei, Filemu (Silent Night)

Po lelei, filemu Ia tatou fa'amanu Sa iloa ai le fetu Mo Maria ma Iesu Moe lelei ia Oe Moe lelei ia Oe Ia vi'ia le Ali'i Ua fanau le Mesia O leoleo sa ofo ai I agelu sa pepese mai Ua fanau le Ali'i Ua fanau le Ali'i Fa'afetai, fa'afetai Ia Iesu e ola ai Fai vi'iga ma...

Mamani Oku Faka’ofa

MAMANI ‘OKU FAKA’OFA HONO TALANOA ‘E HE FOLOFOLA HE FONONGALOA KI HE MALA'IA MOLE ‘A E LELEI LAU HOTAU FA’A LOTU PEA MO E ‘AVE’AVE KA KO SISU NA’E FAKALAVE KI HE HIA NA’E PAU KI HE MATE TAU ATU ‘A E FAKAMALO KI HE ‘OFA ‘A E ‘OTUA ‘ONE HIFO KI FONUALOTO KO IA HOTAU...

Ua fa’afetai

A song usually sung after a gathering or function giving thanks to the hosts Ua fa'afetai Ua fa'afetai Ua malie mata e va'ai Ua tasi lava oe Ua tasi lava oe I lo'u nei fa'amoemoe