chorus na e moe sese (auoi kafefe le fefe) na e moe sese (auoi kafefe le fefe) o ofea na e moe ai sole anapo na e moe sese (ga usu mai ua ao le fefe) na e moe sese (auoi kafefe le fefe) na e moe sese (auoi kafefe le fefe) o ofea na e moe ai suga anapo na e moe sese...