This vi'i, or tribute, celebrates the village of Lepea in Upolu, Samoa. Lepea e o oe o la'u pele To'a lou moa ae aua e te fefe Va'ai so ta ai ne'i e misia Numera tasi oe ma tausa'afia Lepea e o oe o la'u pele To'a lou moa ae aua e te fefe Va'ai so ta ai ne'i e misia...