She has left for overseas and his thoughts of her are as high as the moon?...lol.. Le masina e ua va'aia i luga o mauga Le tumutumu o e o nai ou mafaufauga O le a malaga i nu'u ese, a e le galo oe la'u pele Le alofa sa i o ta luga ia e teuiga Le alofa sa i o ta luga...