It's not possible for anyone or anything, not even death, to separate me from my love for Jesus Christ. Hallelujah! E le mafai e se tasi ona vavae eseina mai au i lou alofa, e le mafai e le oti, e le mafai e le ola, e le mafai e agelu alii sili ma faipule atoa mea...