Samoa's rugby team, le Manu Samoa, performs this battle dance at the beginning of every game Soso mai i totonu i totonu Soso Mai Soso mai i totonu i totonu Soso Mai Le manu Samoa lenei ua ou sau leai se isi manu o le atulaulau ua ou sau nei ma le mea atoa o lo'u...