This Punialava'a classic uses Biblical imagery to describe the kind of love a marriage should have. Ua iso le taulaumea ma loi fofoga Ae fotu le taututupu o moomooga E faagalo ai masei ai ma fa'amagaloga La'u pele fai mai sau tali i lo'u fanoga *2 Afai e lilo ala o...