This heartbroken poet remembers gorgeous scenery in Samoa, places he and his beloved spent their last days together before he had to return to his studies abroad. Mauga e ole Atuolo Le la le le tu mai Le tolotolo o Vailuaga Le la le e pito i tai Alofa`aga i si a`u...