Madly in love with her honey Masina ma fetu ua fepulafi mai i le lagi A'o fa'asolosolo mafaufauga ia oe hani Losilosi lo'u loto e, talu le valea ia te oe Le maua sa'u moe mafaufau so'o ia oe Siliga ma le lua masina ua fevaevae a'i Ma'imau pe ana liu laueleele o le...