1 Manu o le vaveao tausani i fuga la'au A e ala usu ita i le faiva o mafaufau Talu o lo'u popole ne'i te'i ua le taulau taunu'u ai le upu: Ua le au le ina'ilau TALI Aue, aue! Se'i fai mai sau upu pe tua i ni mala, pe tua i manu Sau funa la'u pele, sau ma sina ipu vai...