A very popular tribute song to our mothers and cherishing our families. Tina, Tina ea Oe lagona mai ita Ta fia fo'i atu i le aiga Ta le lava le faigata Ua o se sala o se pagota Le fia va'ai atu i ou foliga Tele mea manaia o le olaga nei Leai lava o se lelei O fiafiaga...