Also known as, "Loto Fa'anoanoa", this song describes deep sadness like the clouds covering the sun. O ao ua punitia ai o le la Ua oo mai lo'u fa'anoanoa O mafaufauga e tupu pea i aso uma Vaivai lou tino talu ai oe funa O lo'u alofa e le gata mai Seiloga o le oti na...