Samoan version of Art Garfunkel's Bright Eyes Sa ou le moe lelei Mata'utia le miti nei Ua sua tutu'i tele mai le tai, ua lolovai A ua fa'auli le tafalagi Malama maoa'e i le lagi Leai se na iloa le pogai ua mafua ai E la'u miti ua fai chorus: Mata pupula e mumu pei se...