When love just doesn't work out, it will hurt, there will be tears, but we still have love for each other, and the sun will rise again. (Le La Oso version) E oso a'e pea le la sulugia atu ai ou foliga a o ou faufautua atu i le alofa pe moni ea la'u tautoga mulumulu...