Here's a Samoan interpretation of, "Too late to apologize." Sa ou tumau ia oe fa'apea na o oe lo'u au Lagona lo'u ma e lei uma lou tu'inanau Fai mai e te alofa a'o lenei ua e le toe sau Aueeeee!..fai mai ua sese ae leai ou te le toe fo'i ai Suga Seeeeeeeeeeeee! Se ua...