Trust Five Stars to keep the party going. They're just boys from Samoa trying to enjoy life in New Zealand. { Verse 1 } La'u pese lenei ua avatu mo oe ae ua e vaivai, ou iloa e fia moe taumafai laia ete ala ala mai pea ae sei ou faafiafia atu i le 'ea { CHORUS } Ua ou...