This vi'i, or tribute, celebrates the village of Iva in Savaii, Samoa. Iva e o si o'u nu'u e lalelei O la'u ula lea ou le tiu ai i le vasa nei Tafaoga a teine ma tama i le ala tele Ou te feafioa'i solo ai i le malelele Tofilau le auauna e O le Tagaloa Safune...