Malie, tanifa Malie tanifa tautala futi i tua i pa A i ai o se tautai ua na iloa se i'a fe'ai Mua o (alternate version: Malie, tanifa Malie tanifa soso atu tua i pa A i ai se tautai ua na iloa se mea fe'ai Mua o Ua vavala mai, vavala mai ou foliga Pei ua ou tepa i...