Fa’amalolosi

Stay strong in the Lord and keep the faith Faamalolosi tau le taua lelei, O loo soifua le Atua e au ma tatou, Taofi mau i le faatuatua savali pea, E le o toe mamao o Ia. (repeat) Galulue manu o ao, A oo mai le po, malolo, Le auauna lelei faamaoni, Ulufale maia i le...

Arise Tu i Luga

Released not long after the deadly 2009 tsunami, this song is a call for Samoans to be strong, to find comfort in our heritage, our culture and our God. Mua ia ina mua Mua o, Mua o, Mua o (Mua o) Mua o, Mua o, Mua o Samoa lau atunuu pele e le galo oe i taimi faigata...

Ou Te Malosi Pea

Pe solo mai i mauga luluina mea uma u tetele le gogolo o le sami ou te le fefe o tautai oe lo'u Atua le pule i le ea le sami le fanua Pe solo mai i mauga luluina mea uma u tetele le gogolo o le sami ou te le fefe o tautai oe lo'u Atua le pule i le ea le sami le fanua...